Barn skal oppleve respekt mestring uavhengighet samspill glede

Barn skal oppleve

respekt uavhengighet mestring samspill glede

På Tinn Montessoriskole jobber vi for å utvikle hvert eneste barns iboende evner og potensiale

Hvorfor velge oss?

- noen av våre viktigste prinsipper -

Vi følger barnet

Dette betyr at alt vi gjør for hver elev tar utgangspunkt i den enkelte. Hvor i utviklingen hun er og hvilke interesser og evner hun har.

Barnet får lære i eget tempo

Vi mener at læring er en naturlig prosess hvor barnet må få gjøre sine egne erfaringer. Denne prosessen stiller krav om respekt og ydmykhet fra oss voksne. Av og til må vi hjelpe til, men som oftest både vil og kan barnet gjøre ting selv.

Barnet får frihet og ansvar

I Montessoripedagogikken gis barna frihte til å velge hva de vil arbeide med, frihet til å velge hvor i rommet de vil arbeide, frihet til å arbeide alene eller i gruppe og frihet til å arbeide sammenhengende i tid. Men barna er ikke overlatt til seg selv. Vi er alltid med på sidelinjen.

Individ og samarbeid

Individualisering er en forutsetning for samarbeid. Når et barn har lært å kjenne seg selv, når det ser sine egne evner og finner trygghet i disse, da kan det med full kraft ta del i samarbeid med andre. Vår jobb blir da å hjelpe barnet til å å bruke sine egenskaper og særtrekk for å skape resultater i samarbeid med andre.

Læringsmiljøet er forberedt

Når det fysiske miljøet er klargjort, vil elevene ha mulighet til å strukturere mye av skoledagen selv. De har frihet til å velge hva de vil gjøre og hvor de vil gjøre det.

Konkretisering - motorikk

"Det jeg hører, det glemmer jeg. Det jeg ser, det husker jeg. Det jeg gjør, det forstår jeg." Hjernens utvikling henger sammen med hendenes arbeid. I Montessoriskolen er vi opptatt av at barn skal kunne bevege seg og legger opp til at barna får være fysisk aktive så ofte som mulig.

Spørsmål & svar

Nedenfor finner du noen av de mest vanlige spørsmålene vi får om skolen, og svarene på dem. 

Er det andre ting du lurer på er du velkommen til å kontakte oss. 

Det koster ingenting. Selve skolen er gratis. Vi ønsker imidlertid at foresatte har medbestemmelse og må derfor kjøpe en andel i Montessoriskolen. Med denne får man stemmerett på årsmøter. Andelen koster i dag kr. 1000,-.
På skolen har vi også tilbud om skolemat. Dette må man betale for, men tilbudet er frivillig.

Ja. En pedagogikk som bygger på respekt for barnet og barnets evner, og som har som målsetting å se hvert enkelt barn og møte barnet der hvor det befinner seg i sin utvikling, kan ikke være feil for noe barn!

Nei. Grunnprinsippet for pedagogikken er: følg barnet! Dette innebærer at undervisningen legges opp i forhold til barnets utvikling. Idag mer enn noensinne bør vi benytte oss av dette prinsippet.

Nei, ikke på den måten at alle barna på samme alderstrinn har samme lekser til enhver tid. Vi legger opp til at både skolearbeidet og eventuelt hjemmearbeid skal planlegges individuelt for hver enkelt elev. 

Montessoriskolene har egen læreplan tilpasset montessoripedagogikken. Men kompetansemålene er de samme som i offentlige læreplaner, barna skal altså lære det samme. 
Klikk her for å se læreplanen.

Om oss

Skolen

Skolen har gode rom for læring og aktivitet, både inne og ute. Inne har vi gode rom som er tilpasset montessoripedagogikken. Uteområdet gir mulighet til mange forskjellige aktiviteter, både sommer og vinter.

Elevene

Vi har godkjenning for å drive skole for 60 elever og har elever på alle klassetrinn fra 1. – 10. klasse.
Elevene er fordelt i aldersblandede grupper.

Kompetanse

Skolen har seksten ansatte. Ti av disse er lærere. I tillegg har vi assistenter, renholdspersonale, vaktmester og rektor.
Vi har som mål at flest mulig lærere også skal ha utdanning som montessoripedagog. 

Ta kontakt

Hvis du ønsker å søke plass, avtale besøk eller å kontakte oss om noe annet, kan du bruke skjemaet nedenfor. Vi tar kontakt med deg så fort som mulig. Du kan også nå oss på telefon eller epost.

Send oss en melding

626 Ådalen
3650 Tinn Austbygd

35 09 00 33

Personvernerklæring

Denne personvern-erklæringen inneholder informasjon om hvilke opplysninger vi samler inn fra brukerne av nettsiden vår, og hva vi benytter dem til.

Tinn Montessoriskole har som mål å behandle alle personopplysninger med respekt og forsiktighet. På bakgrunn av funksjonalitet og brukeropplevelse samler vi inn informasjon fra deg som besøker nettsiden vår. Denne informasjonen benytter vi til å optimalisere innholdet på nettsiden vår, se på bruksmønster og tilpasse målrettet annonsering. For å gjøre dette benytter vi informasjonskapsler, også kjent som cookies, som du kan lese mer om nedenfor.

Informasjonskapsler
Tinn Montessoriskole benytter seg av informasjonskapsler, også kalt cookies. Ved å bruke nettsiden vår samtykker du i at vi kan sette disse i din nettleser.

Cookies er en standard Internett-teknologi som de aller fleste nettsteder benytter. En cookie legges i din nettlesers internminne, som gjør at vi bedre kan forstå hvordan du bruker nettstedet. På sikt bruker vi denne kunnskapen for å tilby deg en bedre opplevelse neste gang du besøker nettsiden.

De fleste nyere nettlesere, som Opera, Chrome, Firefox, Safari etc, er innstilt slik at cookies aksepteres automatisk. Om du ikke ønsker å akseptere cookies må du selv velge å endre innstillingene i din nettleser. Merk at denne innstillingen kan føre til at mange nettsteder ikke vil fungere optimalt.

Nettsidens eier og kontaktopplysninger 
Denne nettsiden er utviklet, og driftes av:

Tinn Montessoriskole
Ådalen 626
3650 Tinn Austbygd
Tlf: 35 09 00 33
Epost: post@tinnmontessori.no

På våre nettsider benytter vi følgende informasjonskapsler til oppgitte formål:

Kilde: Google Analytics
Formål: Samle informasjon om hvordan besøkende bruker nettsiden. Vi benytter denne informasjonen for å lage rapporter som videre brukes for å forbedre nettsiden. Informasjonskapslene anonymiserer all informasjon. Det vil si at informasjonen kun sier noe om antall besøkende på nettsiden, hvor disse kommer fra og hvilke sider de besøker.

Les mer om de ulike og deres funksjon hos Google: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Kontaktskjema
Når du fyller ut vårt kontaktskjema lagrer vi denne informasjonen i vår database. Denne informasjonen vil ligge lagret så lenge det vil være relevant for oss å ta vare på den, for å yte bedre kundeservice. Vi etterstreber å ikke ta vare på dine detaljer lenger enn nødvendig.

Nettsidestatistikk
For å optimalisere og videreutvikle nettsiden vår samler vi inn nødvendig informasjon om ditt besøk på www.tinnmontessori.no. Dette innebærer blant annet informasjon om hvilken nettleser du bruker, samt operativsystem og besøkets varighet. Denne informasjonen lagres hos tredjeparter som Google Analytics, og vil ligge lagret der i den perioden som er spesifisert av disse tjenestene. Informasjonen benyttes kun for intern gjennomgang i forbindelse med optimalisering av nettstedet, og den deles ikke med utenforstående.

Personlige opplysninger
I forbindelse med kundeforhold er vi pålagt å innhente opplysninger som navn, telefon, adresse og øvrig nødvendig informasjon. Disse opplysningene benytter vi kun for å behandle ditt kundeforhold, gjennom for eksempel å svare på forespørsler og oppfølging.

Vi tar vare på de opplysningene du gir oss så lenge vårt kundeforhold består. Du har rett til innsyn, retting og sletting av data vi har lagret om deg. Etter endt kundeforhold vil vi også ta vare på data så lenge vi ser det hensiktsmessig. Dette for å hjelpe deg med eventuell historikk om du skulle ha behov for det.

Ansvarlig databehandler
Det er til enhver tid rektor ved Tinn Montessoriskole som har ansvaret for behandling av personopplysninger som samles inn. Vedkommende er ansvarlig for at det gjennomføres internkontroller med hensyn til behandling av personopplysninger, samt for at eventuelle avvik fra gjeldende retningslinjer og lovverk blir meldt inn og rettet.

Vi etterstreber til enhver tid å følge gjeldende regelverk for personvern. Har du spørsmål er du velkommen til å sende oss en e-post på post@tinnmontessori.no eller ringe 35 09 00 33.

Avvik
Dersom du har oppdaget et avvik mellom en av våre tjenester og vår personvernerklæring, eller hos en av tjenestene som er levert av oss, setter vi pris på om du gir oss beskjed via epost: post@tinnmontessori.no

Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

På www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.

Læreplan

Fag- og læreplan for Tinn Montessori (er under revidering)

Tinn Montessori følger Læreplan for montessoriskolen, fag og arbeidsmåter gjennom 10 skoleår utarbeidet av Norsk Montessoriforbunds Faglig råd, godkjent av Utdanningsdirektoratet. Den omfatter alle kompetansemålene og de sammen grunnleggende ferdighetene som Kunnskapsløftet 2006, i tillegg til montessoriøvelser og -aktiviteter.

Fagplanene gir en oversikt over faget, beskriver kompetansemål og fungerer som et bindeledd for lærere med montessoriutdanning. Fagplanene skal brukes aktivt i utforming av skolens virksomhetsplaner og til evaluering.

Aktive formidlere trenger gode hjelpemidler. Lærebøker og andre læremidler er vesentlig for undervisningens kvalitet. De vil derfor utformes og brukes i samsvar med prinsippene i den nasjonale læreplan.

Opplæringens mål er å utvide barns, unges og voksnes evner til erkjennelse og opplevelse, til innlevelse, utfoldelse og deltakelse.

Fagplan 1. – 7. trinn 

Norsk
Utforskning av språk som kommunikasjon vil stå sentralt allerede fra første trinn. Elevene skal utvide ordforrådet og lære grammatikk gjennom å studere både eget og andres språk. Skriftspråk er en av de viktigste oppfinnelser mennesket har gjort og har forandret menneskets tilværelse for evig og alltid.

Norskfaget består av disse hovedområdene:

 • Skriving
 • Lesing
 • Språkhistorie, språk og kultur
 • Språkets struktur
 

Målsettingene er:

 • at eleven utvikler en forståelse for at skriftspråk er en viktig del av vår menneskelige kulturarv
 • at eleven tilegner seg grundig kunnskap i norsk muntlig og skriftlig
  at eleven tilegner seg teknikker for å kunne bruke skriftspråket som et personlig uttrykksmiddel
 • at eleven utvikler evnen til å uttrykke egne tanker og presise meninger med et rikt ordforråd
 • at eleven utvikler evnen til effektiv skriving med god flyt, både for hånd og med digitale hjelpemidler
 • at eleven skal utvikle forståelse for og få erfaring med ulike sjangre både i lesing og skriving
 • at eleven utvikler evnen til kritisk lesing
  at eleven får kjennskap til både norsk og internasjonal litteratur i et bredt spekter og utvikler lesegled
 • at eleven tilegner seg kunnskap om den grammatikalske oppbyggingen av et språk.

 

Matematikk
I matematikken jobber barna med alle de fire regneartene samtidig, uavhengig av hverandre.

De yngste barna bruker konkret undervisningmateriell som hjelper dem å bygge opp en klar forståelse for matematiske problemstillinger og regler. Etter hvert som barna blir eldre, brukes ikke materiell på samme måte.

Målsettingene for faget er:

 • at elevene utvikler en forståelse for matematikk som kulturarv og en naturlig del av vår hverdag
 • at elevene utvikler forståelse for matematiske problemstillinger og regler
 • at elevene blir skapende i forhold til matematiske problemstillinger og regler
 • at elevene utvikler evnen til å anvende matematikk i praksis
 

Geometri
Geometri er et sentralt fag i Montessoriskolen. Montessoris undervisningsmatriell gir eleven bred erfaring med faget. Geometri finnes i alle kulturer, i kunst og vitenskap, i bygninger og redskap. Å studere geometri oppmuntrer elevene til å tenke logisk og se sammenhenger. Det elevene skaper ut fra geometrisk forståelse, utvider deres kreative evner og er med på å skape form og struktur i deres tilværelse.

Målsettingene er:

 • at elevene tilegner seg kunnskap om hvordan geometri er blitt brukt gjennom tidene i menneskenes skapende arbeid
 • at elevene utvikler evnen til å identifisere geometriske former ved begreper og egenskaper
 • at eleven oppmuntres til å være kreativ i forhold til geometri
 • at eleven tilegner seg kunnskap om sammenhengen mellom geometri, regning, brøkregning og algebra
 • at eleven utvikler evnen til å anvende geometri i praksis
 

Engelsk
Det engelske språket er i bruk over alt. I møte med mennesker fra andre land, hjemme eller på reise kommer vi ofte ikke langt uten engelsk. Det brukes stadig mer engelsk i utdanning og arbeidsliv, i Norge så vel som i utlandet. Vi ønsker at elevene skal utvikle evner til å bruke engelsk både skriftlig og muntlig.

Hovedområder i faget:

 • skriftlig og muntlig kommunikasjon
 • den engelsktalende verden
 • engelsk språklære
 

Naturfag
Naturfag i montessoriskolen omfatter alt som handler om levende ting. De utallige variasjonene i plante- og dyreriket er spennende for elevene. Faget følger prinsippet med å presentere helheten før detaljene. Presentasjonene er basert på menneskers behov for å sortere, systematisere og kategorisere. Dette hjelper eleven til å sette kunnskapen i sammenheng med kjente detaljer. Målet er å skape orden i kunnskapene for å kunne lage struktur, system og sammenheng.

Fagets målsettinger:

 • at elevene lærer å sortere, systematisere og kategorisere
 • at elevene utvikler nysgjerrighet og forskertrang til alt levende
 • at elevene får kunnskap om det fysiske mennesket, dyreriket, planteriket og mineralriket
 • at elevene utvikler evnen til helhetstenkning, takknemlighet og forståelse for mangfoldet i naturen

Geografi
Geografi stammer fra de greske ordene ”geo” og ”grafien”, som betyr jordbeskrivelse. Geografi i montessoriskolen er å beskrive og forklare fenomener på jordoverflaten, studiet av alle naturkreftene samt fysikk og kjemi. Målet er å gi faktakunnskaper, fylle eleven med nysgjerrighet, spørsmål, ansvar og takknemlighet overfor verden og vårt miljø.

Geografifaget består av disse hovedområdene:

 • Fysisk geografi
 • Kulturgeografi
 • Historisk geografi
 • Gjensidig avhengighet og økonomisk geografi
 • Grunnleggende ferdigheter i faget

Samfunn og historie
Historie kommer fra gresk og betyr ”lært” eller ”vite”. Noe av det historiefaget tar for seg er undersøkelse, etterforskning og kunnskap om hendelser og personer som har levd tidligere. Menneskets historie er historien om mennesker som skaper. Menneskene er vesener som har både fysiske og åndelige behov, intellekt og vilje. De har brukt sin frihet til å mestre sine omgivelser. De har brukt sine hender og sin forestillingsevne til å skape det som Maria Montessori kalte supranatura, en menneskeskapt verden. Et av målene er å bevisstgjøre barna på at alle er med på å utvikle historien.

Samfunns- og historiefaget består av disse hovedområdene:

 • De fem fortellingene om livet
 • Universets opprinnelse
 • Livets utvikling
 • Menneskets utvikling
 • Skrivekunsten
 • Tallenes historie
 • Fortellinger om mennesker over tid
 • Livet og menneskenes tidslinje
 • Studier om menneskers tilpasningsevne
 • Å leve sammen
 • Samfunnsstudier

RLE – Religion, livsyn og etikk
I montessoriskolen studerer vi menneskers bakgrunn av fundamentale behov. Mennesker har både fysiske og åndelige behov. Behovet for å undre seg over vårt eget opphav, over kreftene i naturen, over godt og ondt, er universelt. I forbindelse med studier av land, verdensdeler og folk vil derfor tro, religion og livssyn høre naturlig inn som et av emnene vi tar for oss.

Nøkkelspørsmål i denne søken kan beskrives slik:

 • Hvem er vi?
 • Hvorfor er vi her?
 • Hvordan er vi like?
 • Hvordan er vi forskjellige?
 • Hvordan kan vi leve sammen?

RLE-faget består av disse hovedområdene:

 • Generelle spørsmål om religionens opphav
 • Nøkkelpresentasjoner om religion og trosretninger
 • Religionshistorie
 • Etikk og moral

Kunst og håntverk
Kunst og håndverk blir sett på som et av menneskets grunnleggende åndelige behov. Faget har sin plass i skolen som en naturlig del av av menneskets utvikling både som individ og samfunnsborger. Montessoripedagogikken retter fokus mot nøkkelopplevelsen, det vil si et møte med en teknikk, en idé eller et begrep hvor læreren skal ”åpne en dør”. Det er individets ansvar å gå gjennom døren for å utvikle ferdighetene videre.

Kunst og håndverk-faget består av disse hovedområdene:

 • Å skape kunst
 • Å se på kunst
 • Kunsthistorie

Kosthold og helse
Utgangspunktet for kosthold og helse er dagens behov for god ernæring i forhold til det samfunnet vi lever i. Det er svært viktig å ha kunnskap om kosthold og helse på grunn av det store utvalget av matprodukter vi har, og faren for en inaktiv livsstil. En del av kompetansemålene blir gjennomført i forbindelse med de daglige spiserutinene i montessoriskolen. Faget kan også ses i sammenheng med praktiske hverdagsøvelser. Elevene lærer dagligdagse gjøremål som er nyttig å kunne: Å lage mat, dekke bord og rydde opp etter seg.

Kosthold og helsefaget består av disse hovedområdene:

 • Mat og livsstil
 • Mat og forbruk
 • Kosthold og kultur
 • (Kortreist mat/økologi) (gårdsbruk)

Kroppsøvning
Vi vil bruke de naturgitte ressursene som ligger i området rundt Stranden skole til allsidig fysisk aktivitet ute i naturen gjennom konseptet med uteskole.

Gymfaget består av disse hovedområdene:

 • Grunnleggende bevegelighetstrening.
 • Ballspill/gymnastikk
 • Friluftsliv
 • Dans og rytme

Praktisk informasjon

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.